Ngày 17 tháng 1 năm 2018
Hỗ trợ:   
  •    
Kết quả bình xét thi đua năm 2011 của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

 Theo tin từ Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng (TĐKT) Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, vào đầu tháng 1 năm 2012, Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng Công ty Nông nghiệp đã họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua yêu nước năm 2011.

Xem chi tiết »


Copyright @ 2011 Sargi - Allright reserved - Design by vihan